top of page

ContempLorary Art

ContempLorary Art is een eigen term waarbinnen de woorden contemporary (hedendaags) en contemplatie samensmelten. Hiermee wil WOLk de meerwaarde van bewust-zijn ofwel de ‘conscious practice’ binnen een kunstinstallatie centraal stellen. WOLk nodigt 2 keer per jaar een kunstenaar uit om invulling te geven aan de ruimte. Een speciaal randprogramma sluit aan bij de thematiek van de kunstinstallatie.

Scherm­afbeelding 2024-01-26 om 15.03.40.png

HEAL ALL is een verkenning van kunstenaar Toine Klaassen, met, in en rondom WOLk. Hierbij ‘jaagt’ hij op materialen en objecten die onze perceptie van tijd en omgeving weerspiegelen. Door ze te vervormen en herschikken, tracht hij deze een andere betekenis te geven, wat resulteert in het ontstaan van nieuwe rituelen en ruimte voor reflectie. 

HEAL ALL bestaat uit een kunstinstallatie en vier interactieve performances die over een periode van 6 maanden samensmelten tot één organisch geheel.

 

Uit dit onderzoek, de kunstinstallatie en de performances vloeit een open, aanvullend en toegankelijk randprogramma voort, dat in samenwerking met de lokale gemeenschap en programmamakers wordt gerealiseerd. 

Dit randprogramma sluit nauw aan bij het thema van het onderzoek.

 

HEAL ALL is van 22 maart tot 29 september te zien tijdens regulier programma aanbod en het randprogramma. 

 

Met dank aan: Cultuur Concreet, Woonstad Rotterdam, CBK Rotterdam, Stichting Volkskracht, Opzoomer Mee, Stichting WOLk en La pureza del Arte.

NOTATIES 21-26.07.23 

 

28/07/23 tot 03/12/23

​Een beeldend en muzikaal project dat zich focust op samenwerking, bewustzijn, luisteren, vocaliseren, improviseren én muzikale notatiesystemen. 


Tijdens de samenwerking met WOLk werkte kunstenaar Robin Becker hoofdzakelijk samen met lokale gemeenschappen en bewoners uit Rotterdam Zuid. In WOLk werden nav diverse workshops op locatie grafische notaties op de muren geplaatst, waarvan het resultaat NOTATIES 21-26.07.23 is.

NOTATIES 21-26.07.23 is verlengd en was tot begin februari 2024 te zien in WOLk tijdens het reguliere programma aanbod en de speciale randprogrammering die ontwikkeld is voor de kunstinstallatie. 

 

OPENING - NOTATIES 21-26_edited.jpg
Charlois-eds.png

Charlois en de Sterren

Vanaf 20 januari tot midden juli 2023 te zien gedurende het doorlopende programma aanbod en de programmering die aansluit bij de kunstinstallatie.

 

Met het project 'Charlois en de Sterren' onderzoeken Rogier Arents en

Roel Lutkenhaus de Charloisse socials.
Welke onderwerpen zijn populair op twitter, Instagram, Facebook enz? Arents verbeeld deze onderwerpen als sterrenbeelden op het plafond van WOLk. Liggend op de vloer met een VR bril op, kun je het werk beleven alsof je zweeft in een Charlois' sterrenstelsel. 

 

charloisendesterren.nl

Met je hoofd in de WOLken

 

Een wand- en plafond vullende kunstinstallatie door Ko de Kok in WOLk. De wisselwerking tussen figuratieve tekeningen en droomachtige beelden nodigt jou uit om stil te staan; dichterbij te komen; in te zoomen en de kunst van het vertragen te ervaren. 

 

Ko de Kok is kunstenaar, performer, dichter en tatoeëerder. Hij woont in Charlois en is regelmatig te vinden in de wijk en zijn studio aan de Keilewerf. 

 

‘Met je hoofd in de wolken’ was tot 17/12/22 te zien gedurende het doorlopende programma aanbod en de randprogrammering.

20220917_123524.jpg
bottom of page